Idag skriver jag på Newsmill om vad som är det verkliga problemet med offentlig kulturfinansiering. Diskussioner om kulturens finansiering tenderar att fastna i meningslösa skyttegravskrig kring frågan om den ene ska tvingas betala något för den andre, eller huruvida man vill ha kultur överhuvudtaget.

Den viktigaste frågan är emellertid den om frihet och makt. Det finns något djupt osunt att låta samma offentlighet som förfogar över kanonerna också styra över de konstnärliga uttryck som formar våra tankar. I fria samhällen bör vi vara måna om att separera den politiska makten från makten över kulturen.