Det sägs att det förhåller sig med bildning såsom med sex: de som har det känner inget större behov av att prata om det. Antagligen är det därför som jag kommit att bli en bildningsapostel snarare än sexualupplysare.

Idag drar jag en lans för det klassiska bildningsidealet igen, den här gången i min gamla tidning Östgöta Correspondenten. Bildningsidealet är relevantare än någonsin, menar jag, och försöker samtidigt reda ut en del vanliga missförstånd kring bildning och bildningsideal.

Bildningsidealets motståndare vill ofta göra gällande att bildning är någonting elitistiskt och exkluderande, när det i själva verket är meritokratiskt och inkluderande. Detta visste den gamla arbetarrörelsen som i likhet med de övriga folkrörelserna genom bildningsförbund och folkhögskolor strävade efter att ge så många som möjligt tillgång till den kunskap och bildning som tidigare i historien varit förbehållet en liten, privilegierad grupp.

Bildningsföraktets historia är lika lång som bildningsidealets och att motståndet mot bildningen är hårdare idag, när i princip alla har möjlighet att bilda sig, är inte ägnat att förvåna. Det som är beklämmande är att de får så stort gehör för sina försåtliga önskemål om att ”omdefiniera bildningsbegreppet”, vilket oftast betyder att fylla det med relativistiskt snömos.

I en tid när minsta motståndets lag skall vara riktmärke för såväl utbildning som uppfostran och där ”du duger som du är” har blivit ett slagord för dem som som inte vill behöva anstränga sig. På så sätt sviker man just de som skulle ha mest glädje av de möjligheter att bilda sig som står till buds för alla idag och som de flesta av våra förfäder bara kunnat drömma om.

Det allra tråkigaste med bildningsidealets svaga ställning idag är den nyfikenhet som tycks ha gått förlorad. Nyfikenheten är bildningens förutsättning och står i direkt motsättning till den typ av kortsiktigt nyttotänkande som sammanfattas i frågan ”kommer det på provet?”

Bildade är inte bättre människor än andra, men de är friare och har antagligen roligare. En vacker dag hoppas jag på att bli en av dem.

caspar_david_friedrich_1