Kulturdebatten


  Vi lever i den sorgesamma tid
då allting underkastas nihilismen,
den allt omfattande relativismen
som gör till stoft allting den fastnar vid.
 
Vi lämnar helgonen i sin absid,
nu härskar överallt materialismen,
nu återstår den krassa konsumismen
men intet av moral och sinnesfrid.
 
Nu riktas bödelns yxa mot kulturen.
Att "allt är lika bra" är tidens lag.
Vi ska visst vända åter till naturen,
 
barbar imorgon, människa idag.
Att leva för att äta liksom djuren
är självförverkligande, anser jag.