Fjärran höjder


I sommarnatten ljus och ljum
vi flyr mot Fjärran höjder,
där ångorna gör luften skum
och får oss glömma tid och rum.
Så går det när man full och dum
ska njuta nattens fröjder.
Som älvorna på sommarängen
virvlar vi uti bassängen.

Men det är inte alla som
förunnar oss vår lycka.
Bassängen där vi lever om,
som laxar när de lägger rom,
är inte allmän egendom.
En struntsak kan man tycka,
men bad på annan tid än dagen
är förbjudet enligt lagen.

I rusig lek med min najad
så får jag plötsligt höra
sirener ljuda i vår stad.
Vi störtar upp och ur vårt bad
men du är ännu full och glad,
nej dig kan inget störa.
Du skrattar glatt i alla väder,
skyndar nu med dina kläder.

Du är snart klädd fast full och yr
och flyr mot stängslets bräder,
men jag, som nyss var din satyr,
står kvar och jag har ett bestyr,
att klä sig är ett äventyr,
särskilt med våta kläder
och stress från den nalkande krisen.
Så togs jag också av polisen.

Jag greps för intrång på ett bad
och dyr blev bötespengen.
Men du kom undan, min najad
och därför är jag ändå glad
och tvekade ej ’fall du bad
mig följa till bassängen
för en ny natt på Fjärran höjder.
Saliga är vattnets fröjder.