Rent mjöl i påsen


Nu sätter de upp kameror i vart gathörn här i stan
och portar den från fotbollen som kallas huligan.
Nu sätter de upp kameror för att filma allt vi gör.
Vissa finns på rätta sidan, andra utanför.

Man stiftar nya lagar, emot terror säger dom
som har någon koll och något att säga till om
och staten vill avlyssna oss, vår mail och telefon.
Det verkar va oss själva de vill skydda oss ifrån!

Men har man bara rent mjöl i påsen
Har man inte några skäl att frukta.
Rent mjöl i påsen, då får maktens drängar gärna flukta
Rent mjöl i påsen, fastän om det skulle börja lukta
får de gå in och slå, sen
låser dom in oss i häktesbåsen.
Lagens uppgift är att tukta
alla oss små, sen
har dom inte några skäl att frukta,
de som bara har rent mjöl i påsen.

På andra sidan havet har man instiftat en lag
som medger att man faktiskt kan få göra undantag
att man får utsätta en människa för grym tortyr
om han omfattar en åskådning man tycker är obskyr.

Men har man bara rent mjöl i påsen…
Men detta angår inte dig,
lika lite som det angår mig
för trots en känsla utav obehag
så vet du det lika väl som jag:

Har man bara rent mjöl i påsen…