Samhället är större än både staten och marknaden

Den marknadsliberala vågen under 1980- och 90-talen medförde mycket gott, men ännu återstår den politiska högerns viktigaste uppgift: att befria det civila samhället från politikens bojor.
Jag skriver i Nya Wermlands Tidningen om Hans L Zetterberg, Edmund Burke, Margaret Thatcher, Friedrich Hegel, Gösta Bohman och det nya moderata idéprogrammet.

”Det svenska civilsamhället blomstrade under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet i form av folkrörelser, föreningsliv, församlingsliv, småföretagande och ett rikt kulturliv på frivillig grund. Det välstånd som möjliggjordes av den snabba industrialiseringen hade ännu inte sugits in och ätits upp av den svällande statsapparaten, som skulle ske under efterkrigstiden. Befrielsen av detta numera kuvade civilsamhälle var enligt Zetterberg den svenska högerns viktigaste uppgift.”

https://www.nwt.se/2020/12/01/johansson-hogern-maste-befria-civilsamhallet/