Skriver om arkitektur och politik.

Hur mycket inflytande ska politiker ha över arkitekturen? Frågan om politisk inblandning i estetiska frågor är känslig i Sverige. I alla fall när det är det nästan hundra år gamla estetiska paradigmet som ifrågasätts. När politiker och opinionsbildare har synpunkter på byggnaders gestaltning reagerar arkitektkåren med upprördhet och misstänkliggörande. Men det handlar inte om ett motstånd mot politisk klåfingrighet, utan om upprätthållande av ett smakmonopol utan förankring bland de som ska bo och verka i byggnaderna.

Jag skriver på Bostadspolitik.se om arkitektur och politik.

Tyvärr var det länge sedan, vare sig demokratin eller marknaden fick genomslag i arkitekturen. Dagens osunda symbios mellan arkitekter, tjänstemän och byggherrar behöver brytas upp. Därför är det välkommet att politiker som Oskar Weinmar (M) i Upplands Väsby lyssnar på invånarna även i stadsbyggnadsfrågorna. Det handlar inte om att öka politikens makt över medborgarna, utan om att öka medborgarnas inflytande över stadsutvecklingen.