Biografi

Lars Anders Johansson

Foto: Helena Wahlman

Lars Anders Johansson föddes 1981 i Gävle. Under tonåren drogs han till punkmusiken och spelade först elbas och sedan gitarr och sjöng i ett antal olika punkband. Det mest namnkunniga hette Bovver Brigade, där Lars Anders var sångare och gitarrist och skrev merparten av sångerna.

Parallellt med punkkarriären växte ett intresse för akustisk, textbaserad musik, både på svenska och engelska, fram. Lars Anders spelade bland annat irländsk folkmusik i olika konstellationer och intresserade sig även för brittisk och amerikansk folkmusik, och började skriva egna sånger på engelska i samma anda.

Efter hand skulle dock intresset för den svenska litterära vistraditionen ta överhanden, med särskilt fokus på skalder som Bellman, Taube och Vreeswijk. Under ett studieuppehåll vid universitetet studerade Lars Anders ett år vid Visskolan i Västervik, en musikutbildning vid Gamleby Folkhögskola i Tjust Skärgård i Småland.

Under året vid visskolan bildade Lars Anders trion Två Taube och en Bellman tillsammans med Christoffer Lindahl och Johnny Gladh. Som namnet antyder fokuserade trion på Bellmans och Taubes visor, och turnerade land och rike kring under några år. Gruppen fick mycket uppskattning och förärades flera stipendier. Gruppen släppte sedermera skivan Varken byxor, rock eller skor, med egna tolkningar av Bellmans och Taubes visskatt.

Turnerandet fick dock ett abrupt slut sommaren 2006 då Lars Anders skadades allvarligt i en trafikolycka som ledde till lång sjukskrivning och omfattande rehabilitering. Länge såg det ut som att han skulle få lägga gitarrspelet på hyllan för gott, då vänsterarmen såg ut att ha blivit totalförlamad. Efter hand återvände dock viss funktion till armen och Lars Anders kunde börja spela gitarr igen, om än inte som innan skadan.

Skivdebuten

Parallellt med turnerandet med Två Taube och en Bellman hade Lars Anders fortsatt att skriva egna visor och framförde dessa tillsammans med ett antal Uppsalabaserade musiker. Under sjukskrivningen då turnerandet var omöjligt blev det naturligt att fokusera på verksamheten på hemmaplan. Resultatet blev debutskivan Vingklippt, vars titel syftar på den svåra axelskada som Lars Anders ådrog sig i samband med trafikolyckan.

2006 släpptes singeln Svärmorsdrömmen som fick positiv uppmärksamhet och spelades i både radio och tv. B-sidan, Våldsverkarvalsen, om fotbollshuliganism, fick också spridning, framförallt i supporterkretsar.

2007 kom debutskivan Vingklippt, med 13 egenkomponerade visor. Skivan spelades in i Bromma med musiker från Uppsala och Stockholm. Vingklippt fick fina omdömen och när sjukskrivningen var över kunde Lars Anders med band åter ge sig ut och turnera, den här gången med hans egna visor.

Erik Axel Karlfeldt

Lars Anders Johansson har länge intresserat sig för det svenska kulturlivet runt sekelskiftet 1900 och framförallt den litterära strömning som brukar benämnas nittiotalismen. Genom sitt intresse för Bellman och Taube kom Lars Anders i beröring med det sena 1800-talets stora skalder, framförallt Heidenstam, Karlfeldt och Fröding, som både blev föremål för akademiska studier och egna tonsättningar.

Det var särskilt Erik Axel Karlfeldts diktning som inspirerade Lars Anders till egna tonsättningar. 2008 samlades en del av dessa på albumet I Fridolins spår, som gavs ut på det Uppsalabaserade skivbolaget Hemlandssånger, i samarbete med Karlfeldtsamfundet. Skivan utgavs som nr 40 i samfundets skriftserie.

Albumet fick ett mycket varmt mottagande i pressen och ledde till ett flitigt turnerande de kommande åren. För Lars Anders egen del kom emellertid den viktigaste kritiken från Karlfeldts döttrar, Anna och Ulla, som bevistade en konsert på Kungliga Musikaliska Akademien 2008 och efteråt kom fram och gav omdömet ”det här hade pappa gillat”.

Fler egna visor och fotboll

2010 var det dags för ännu ett album med helt egna visor. Titeln, Budoarstämning, kommer sig av ett ord som Lars Anders till sin fasa läst tillsammans med en massa andra ålderdomliga ord skulle strykas ur Svenska Akademiens ordlista. Eftersom frekvens i media är ett av kriterierna som används för att bedöma ords relevans för ordlistan bestämde sig Lars Anders för att dra sitt strå till stacken och se till att ordet åter kom i bruk.

Genom att döpa en sång och även ett helt album till Budoarstämning hoppades Lars Anders att ordet skulle användas tillräckligt ofta i media för att åter bli aktuellt för ordlistan. I en intervju i Sveriges Radio använde Lars Anders ordet hela tretton gånger!

Eftersom Lars Anders Johansson är engagerad AIK-supporter har supporterkulturen varit ett naturligt inslag i hans visdiktning. 2013 gav han ut EP:n Sånger mot den moderna fotbollen, med sånger om svensk supporterkultur. Skivan blev varmt mottagen bland AIK:are, men också bland andra lags supportrar.

2014 kom ytterligare en fullängdsskiva med egna låtar, Ligistliv. Precis som de tidigare skivorna med eget material kretsar texterna kring skilda teman: olycklig kärlek, gatornas subkulturer och tillvaron till sjöss. Särskilt det nautiska temat fick i och med denna skiva möjlighet att blomma ut, med den dråpliga seglingshistorien i Ligga i Loftahammar och den tragiskt ödesmättade visan om Titanic-katastrofen, Wallace Henry Hartley!

Diktsamlingar

Vid sidan av visdiktandet har Lars Anders Johansson även skrivit andra former av poesi. Framförallt är det olika bundna versformer som intresserar honom. 2013 släpptes debutdiktsamlingen Segelmakaren på Hydra förlag. Samlingen innehåller ett antal dikter på skilda teman och versmått. Några av dikterna i den första diktsamlingen är i sonettform, och intresset för sonetter skulle komma att prägla Lars Anders fortsatta diktande.

2018 bar detta konkret frukt i diktsamlingen Sonetter, som gavs ut på Bokförlaget Augusti. Sonetter är Lars Anders Johanssons mest ambitiösa skrivprojekt hittills och utgörs av 154 dikter i sonettform, varav ett stort antal ingår i åtta stycken sonettkransar, det vill säga sammanhängande diktsviter bestående av femton ihopflätade sonetter.

Åter till nittiotalisterna

Åtta år efter I Fridolins spår var det dags att återvända till nittiotalisterna med skivan Renässans. Den här gången fick Karlfeldt sällskap av diktarkollegorna Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding. Skivan innehåller 15 egna tonsättningar av de stora skaldernas diktning och ledde bland annat till turnén I stora skalders spår 2017.

Övriga verksamheter och böcker

Vid sidan om sitt diktande och tonsättande har Lars Anders Johansson hela tiden varit verksam som journalist och debattör. Han har arbetat som nyhetsreporter på Sveriges Television, TV4 och Arbetarbladet, som ledarskribent vid Barometern och Östgöta Correspondenten. Som kulturskribent och kolumnist har man kunnat läsa honom i en lång rad tidningar och magasin.

Som debattör har han särskilt intresserat sig för kulturpolitiska frågor och gav 2017 ut boken Att dansa efter maktens pipa. Kultur i politikens tjänst på Timbro förlag. På samma förlag har han tidigare givit ut Hatets och illviljans kolportörer. Om mediebilden av näringslivets opinionsbildning, samt Varken bildning eller piano. Vantrivs borgerligheten i kulturen?

Foto: Helena Wahlman