Varken bildning eller piano

Varken bildning eller piano

Vantrivs borgerligheten i kulturen?

Lars Anders Johansson (red.) Timbro förlag 2015

 

varkenbildning_framsida

 

Under första halvan av det förra seklet betraktades borgerligheten som det kulturbärande samhällsskiktet. Sedan dess har någonting hänt. I Varken bildning eller piano tar åtta författare sig an frågan om borgerlighetens till synes komplicerade förhållande till kulturlivet: Therese Bohman, Anna Brodow Inzaina, Torbjörn Elensky, Tobias Harding, Lars Anders Johansson, Jens Liljestrand och Henrik Nerlund. Vad är ens borgerlighet idag? Finns det en borgerlig kultur och har den i så fall någon framtid?

 

Köp på Adlibris.