Segelmakaren

Segelmakaren: dikter och visor

Lars Anders Johansson (Hydra förlag 2013)

20130905-105557.jpg

 

Segelmakaren är Lars Anders Johanssons första diktsamling och rymmer en brokig skara dikter och sångtexter till synes utan inbördes sammanhang. Det är en diktsamling författad vid sidan av samtidens dominerande trender snarare än i opposition mot dem, där gränsen mellan dikt och sång stundtals är hårfin.

 

Köp på Adlibris.