Poet

Lars Anders Johansson är lyriker huvudsakligen verksam i bunden form. Första diktsamlingen Segelmakaren (Hydra förlag) kom 2013 och den andra diktsamlingen Sonetter (Bokförlaget Augusti) 2018.

Foto: Helena Wahlman