Sångbok

2018 släppte Bokförlaget Augusti Lars Anders Johanssons kritikerrosade prisade sonettsamling Sonetter. I oktober 2019 följer vi upp den utgivningen med boken Sånger. I Sånger är det trubaduren, inte diktaren, Lars Anders Johansson som samlat sin fullständiga produktion av visor från ett trubadurskap som spänner över dryga två decennier. Här blandar Lars Anders Johansson sånger om kärlek, fotboll med texter av Heidenstam och Karlfeldt.

Bokens ges ut i helklot och de trehundra sidorna rymmer notbild och texter. Den kan beställas direkt från förlaget eller genom bokhandelns olika kanaler.

Sagt om diktsamlingen Sonetter:

Det är inte bara sanslöst vackert, stringent och stramt, det är på samma gång ett bevis på att det går att skapa ett litterärt tilltal som bottnar i komplexitet. Kristian Lundberg, Mittmedias tidningar.

Sonetter är ett storverk, ett mästarprov. Peter J Olsson, Svensk Tidskrift.

Det är just den rikhaltiga variationen som gör diktsamlingen till en behaglig och stark upplevelse ─ tidsspannen och den frejdiga blandningen mellan högt och lågt. Det är härligt att få ta del av Lars Anders Johansson ohämmade kärlek till sonetten och den oförfalskade glädjeyran smittar av sig på läsaren. Cecilia Persson, Opulens.

Sagt om Lars Anders Johansons visor:

Med Vingklippt visar Lars Anders Johansson upp sig som en mycket intressant artist och låtskrivare som lånar lite här och där … Resultatet är ett homogent och trots det spretiga mycket sammanhållet album med ett spännande uttryck.  Tomas Fridholm, Musikindustri.

Om ett så extremt otidsenligt album som ”I Fridolins spår” bara får lite hjälp på traven att tränga igenom mediebruset kan det här bli en lika stor framgång som Sofia Karlssons tolkningar av Dan Andersson. Jan Gradvall , DI Weekend

Nya skivan ”Ligistliv” [har] många fullträffar både musikaliskt och textmässigt. Han är en ordkonstnär av rang, både när han bjuder på historiska skrönor och mer samtida samhällskritik, och den rikliga instrumenteringen ger musiken både särprägel och energi. Rekommenderas! Stefan Warnqvist, Upsala Nya Tidning

Läs mer på www.bokforlagetaugusti.se