Föreläsare och moderator

Föreläsare och moderator

Lars Anders Johansson är en uppskattad föreläsare och moderator. Han föreläser om svensk kulturpolitik ur ett idéhistoriskt perspektiv, om bildning och bildningsideal, stadsbyggnadsfrågor och om de politiska ideologierna liberalism och konservatism. Han är också en uppskattad konferencier och moderator.

Moderator

Arrangerar du en konferens eller ett seminarium och behöver en trygg och erfaren konferencier eller moderator som håller i trådarna? Lars Anders Johansson får panelsamtalet, debatten eller utfrågningen att flyta på, håller tidsramarna och ställer de relevanta frågorna.

Skicka en bokningsförfrågan till lars@larsandersjohansson.se

Exempel på föredrag:

Den svenska kulturpolitikens historia

En kronologisk genomgång av den svenska kulturpolitikens framväxt, från dess förhistoria under Gustav III, via 1800-talets borgerliga institutioner, och 1930-talets konstnärspolitik till 1974 års stora kulturpolitiska reform, ända fram till dagens debatter om museer, bibliotek och identitetspolitik.

Nycklar till kulturpolitiken

Hur ska man förstå kulturpolitik? Detta föredrag fokuserar på de teoretiska begrepp som ligger till grund för förståelse av kulturpolitik. Utifrån olika idealtyper benas kulturpolitikens mål, syften och inriktningar ut.

Vad är bildning och vad ska det vara bra för?

Det talas ofta om värdet av bildning, men få tycks kunna definiera vad de menar. Vad är bildning, var kommer den ifrån och vilken relevans har den i dag? Vi får följa bildningsidealets framväxt och historia, liksom den kritik som ofta riktats mot bildningen. Har bildningen spelat ut sin roll eller är den tvärtom aktuellare än någonsin?

Bildning som metod

Vad är skillnaden mellan information, kunskap och bildning? Hur kan det klassiska bildningsidealet hjälpa oss i dag? Bildning är både ett ideal och en metod för kunskapsinhämtning. Med bildningen som måttstock kan vi orientera oss i dagens allt snabbare informationsflöden, sortera sant från osant och relevant från oviktigt.

Liberalism och konservatism – motsatspar eller följeslagare?

Somliga påstår att liberalism och konservatism inte går att förena. En tillbakablick på den politiska idéhistorien ger en mer komplicerad bild. Liberalismens och konservatismens tanketraditioner överlappar och korsas ständigt. Det finns skäl att tala om flera liberalismer och konservatismer.

Konservatism som radikalismens motpol

Konservatismen är ständigt utskälld och missförstådd. Vad är egentligen konservatism? Vilka skolor finns och vad är dess relevans i dag?

Stadsplaneringens problem och myten om förtätning

Varför möter många av dagens exploateringsprojekt så mycket motstånd bland de boende? Skulle det gå att slippa yimbys och nej-sägare genom att bygga annorlunda? Vi vet i dag vilken typ av stadsmiljöer som människor uppskattar och efterfrågar. Vad är det som hindrar att sådant byggs i dag? Detta föredrag går till botten med stadsplaneringens problem och möjligheter.