Nästan hundra år efter tidernas mest omtalade, omskrivna och omsjungna fartygskatastrof, Titanics undergång efter kollisonen med ett isberg i Nordatlanten i april 1912, grundstöter lyxkryssaren Costa Concordia utanför Italiens kust och förliser. Även om katastrofen inte är lika omfattande i människoliv räknat som den för hundra år sedan då femtonhundra människor miste livet i det nollgradiga vattnet så är det kusliga bilder på det kantrade jättefartyget som kablas ut via nyhetskanalerna.

Dan Andersson – Jungman Jansson

Dan Andersson var liksom en annan av våra största diktare, Nils Ferlin, musikaliskt kunnig, men tonsatte ändå själv ytterst få av de egna dikterna. En dikt som Andersson själv försåg med melodi var emellertid den naivistiska sjömansvisan Jungman Jansson, som dikt först publicerad i samlingen Efterlämnade dikter från 1922, två år efter diktarens död.

Evert Taube – Briggen Blue Bird av Hull.

Att Evert Taube dyker upp i en lista med de bästa sångerna om havet är kanske inte särskilt överraskande. Få diktare har lyckats fånga havet och dess många skiftande ansikten lika övertygande som Taube. Han är den oöverträffade skildraren av såväl lustsegling på Stockholmsskärgårdens blanka fjärdar eller mellan Bohusläns karga klipphällar, som det hårda livet ombord på förra sekelskiftets segel- och ångfartyg.

Dougie MacLean – Ready for the storm

Jag introducerar härmed en ny serie inlägg om sånger som på ett eller annat sätt handlar om havet. Tanken är att samla ett antal sånger på temat hav, som på ett eller annat sätt berör mig. Det kan vara urgamla folkvisor, sjömanssånger, nutida ballader, hårdrockslåtar eller vadsomhelst. De kommer inte heller att presenteras i någon given ordning utan som andan faller på.