Skriver i NWT om polisens felprioriteringar

Jag skriver i Nya Wermlands-Tidningen om hur polisen prioriterar att jaga idrottspublik och laglydiga vapenägare istället för den tunga kriminaliteten.

”Nyligen presenterade polisen beräkningar som visade att myndigheten ser ut att gå med en halv miljard i förlust i år, och att resursbristen riskerar att gå ut över arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten. I ljuset av denna lägesbild är det anmärkningsvärt att delar av polismyndigheten väljer att förklara krig mot stora grupper av medborgarna, som helt saknar ansvar för den eskalerande kriminaliteten.”

Läs artikeln här: https://www.nwt.se/2021/08/18/johansson-polisen-slosar-bort-sin-tid/