Kalla en mumie för en mumie, för farao

Museibesökare ska förmås visa större respekt för mänskliga kvarlevor genom attsluta kalla mumier för mumier. Samtidigt ska framstående personligheter från det förflutna rensas bort, om de haft tvivelaktiga politiska ståndpunkter. Samtidens neurotiska förhållningssätt till historien gör oss dummare.

Jag skriver i Opulens om hur ordmagi ska upprätta mumiernas heder, om hur Sven Hedins samlingar städas undan av politiska skäl, och om varför kung Leopolds Centralafrikanska museum i Bryssel har någonting att säga oss idag.

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/kalla-en-mumie-for-en-mumie/