Skriver i Axess om de kulturpolitiska målen som fyller 50

I årets sista nummer av tidskriften Axess skriver jag temaartikeln, om det kulturpolitiska systemskifte som ägde rum för ett halvsekel sedan, och de kulturpolitiska målen som fyller jämnt. Vad innebar egentligen den stora omläggning av kulturpolitiken som ägde rum i början av 1970-talet, och hur väl har den förda politiken lyckats med att uppfylla sina egna högtravande föresatser?

Läs mer