Bryssel borde inte bestämma om blyhagel

Det påstås att EU ska styras enligt subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut ska fattas närmast den som berörs. I praktiken har det blivit tvärtom. EU fungerar numera som en slags andra instans, dit impopulära lagförslag som inte gått igenom i de nationella parlamenten kan lyftas för en ny prövning. Genom den kohandel som partigrupperna bedriver i Bryssel är det dessutom sannolikt att förslagen går igenom.

Jag skriver i Land Lantbruk om blyhagelsförbudet.

Om Sverige kunde tillåtas utgå från vår etablerade definition av våtmark skulle förslaget bli mindre skadligt. Enligt en dom i EU-domstolen tycks det vara möjligt, då tillämpningen måste utgå från förordningens syfte, det vill säga att skydda andfåglar från bly. Regeringen behöver sätta ned foten mot EU-kommissionen, och se till att dess tillämpning gör så liten skada som möjligt.

Läs artikeln här: https://www.landlantbruk.se/bryssel-borde-inte-bestamma-om-blyhagel