Tid för borgerlig kulturpolitik

Ingen borgerlig regering sedan 1974 har på allvar förmått bryta med det nattståndna tankegods som präglade den snart 50 år gamla reformen. Den som försöker reformera dagens stelnade strukturer kommer att möta hårt motstånd från dem som idag abonnerar på de offentliga stöden. Det är en kraft som få borgerliga politiker hittills har ansett vara mödan värt att utmana.

Jag skriver i Axess om hur en borgerlig kulturpolitik skiljer sig från en kulturradikal sådan, och vad en borgerlig regering borde göra på kulturområdet.

För en liberal eller konservativ handlar konstnärlig frihet om att konstnärliga uttryck inte skall begränsas genom myndighetscensur, eller genom att konstnärer, författare och skribenter tystas av auktoritära grupper som hotar med våld. För politiska radikaler är denna typ av konstnärlig frihet, som ligger yttrandefriheten nära, bara viktig när det kommer till åsiktsyttringar i linje med deras egna.

Läs artikeln här: https://www.axess.se/artiklar/upp-till-bevis/