Marknadsekonomin och dess vedersakare

Marknadsekonomin, det vill säga det frivilliga utbytet av varor och tjänster mellan människor, ifrågasätts av allt fler även på den borgerliga kanten. Decentralisering och avregleringar i syfte att förskjuta makten i samhället från stat och myndigheter till medborgarna var länge det bärande temat i det borgerliga projektet. Idag lyser detta projekt med sin frånvaro. Istället ropas på centralisering och mer statlig kontroll.

Läs mer