Den nya gröna vågen är frihetlig

Dagens gröna våg består av människor som värnar och uppskattar naturen och vill leva nära den, men som också värnar frihet och individualism, skriver jag i Land Lantbruk:

”De vill bo i eget hus, med egen tomt, och köra sin egen bil. De tror att teknikutvecklingen, snarare än självspäkande, är svaret på de av människan skapade miljöproblemen.De vet att de planekonomiska systemen även varit sämre på att tillvarata naturen än de marknadsekonomiska. De vet också att de mest högljudda delarna av miljörörelsen ofta driver en linje som kan vara skadlig både för människor och miljö.”

Läs artikeln här: https://www.landlantbruk.se/kronikor/den-fjarde-grona-vagen-ar-frihetlig/