Gösta Bohman var före sin tid i stadsbyggnadsfrågorna

Gösta Bohman är mest känd för eftervärlden som moderat partiledare och den som befäste Moderaterna som ett liberalkonservativt parti och som det stora borgerliga partiet. Dessförinnan var han dock stridbar chef på Stockholms Handelskammare och en av de främsta rösterna mot tidens radikala (och snabbt förlegade) stadsbyggnadspolitik. Medan eftervärlden snabbt kunde konstatera att Norrmalmsregleringens hänsynslösa rivningsraseri var ett misstag står sig Gösta Bohmans liberalkonservativa syn på stadens utveckling påfallande väl.

Om Bohman och Högerpartiets linje hade segrat skulle omdaningen av Stockholm ha skett med varsammare hand. Merparten av den historiska bebyggelsen skulle ha bevarats. Biltrafiken skulle ha hänvisats till en ringled utanför stadskärnan, som i stället skulle ha präglats av gågator och en blandning av bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. I dag när många önskar bilfria innerstäder och urbanitet är det slående hur framsynt den konservativa högerns visioner ter sig jämfört med de radikala samhällsplanerarna på vänsterkanten.

I vår släpps antologin Vad skulle Bohman gjort? Samtida röster i Bohmans anda, där jag bidrar med ett kapitel om Bohman och Norrmalmsregleringen. Redan nu kan man ta del av mitt bidrag i Svensk Tidskrift på nätet:

https://www.svensktidskrift.se/lars-anders-johansson-gosta-bohman-och-norrmalmsregleringen/