Skogen är ett kulturlandskap

I det senaste årets skogsdebatt ställs en romantiserad bild av skogen som orörd vildmark, mot en ekonomistisk syn på skogsbruket som näringsgren.

Jag skriver i Land Skogsbruk om behovet av en uppdaterad syn på skogen:

Istället för att köpa bilden av kulturskogen som ett hot mot naturen bör den inkorporeras i bilden av det levande kulturlandskapet, som åkrar, ängar och beteshagar. Kulturlandskapet är värt att värna och vårda, precis som den kvarvarande vildmarken. Skogsavverkning är en del av kulturlandskapets livscykel, precis som skörden på åkrarna.

Läs artikeln här: https://www.landskogsbruk.se/kronikor/skogen-ar-ett-kulturlandskap/