Klara var Stockholms Montmartre

Om Klarakvarteren hade fått stå kvar hade Stockholm haft det som dagens makthavare säger sig efterfråga: ett tätt, bilfritt centrum med gångstråk och en blandning av bostäder, handel, nöjen och arbetsplatser. Klara hade varit Stockholms Montmartre, eller Marais. Lika populärt bland lokalbefolkningen som bland turister. Istället fick vi ett La Défense mitt i stan.

Jag skriver i Fokus om Klararivningarna, deras orsaker och konsekvenser:

”Rivningarna genomfördes mot bättre vetande. Jane Jacobs och andra hade redan gjort upp med det modernistiska tänkesättet. Jacobs fick rätt. De nya stadskärnorna blev sterila och döda platser. De stora varuhusen konkurrerades snart ut av externa köpcentra, samtidigt som innerstäderna berövats just de egenskaper som gjorde dem attraktiva från början: tätheten, det myllrande folklivet, variationsrikedomen.”

Läs artikeln här: https://www.fokus.se/historia/stockholms-innerstad-sargades-darfor-kunde-det-handa/