Caesar räddade mig från samtiden

Under senare år har vi fått flera indikationer på den klassiska bildningens låga status i det offentliga Sverige. Efter valet 2014 föreslog den nytillträdda regeringen att det offentliga stödet till de svenska kultur- och forskningsinstituten i Rom, Istanbul och Alexandria – en droppe i den statliga kultur- och utbildningsbudgeten – skulle dras in. Efter protester drogs förslaget tillbaka. Hösten 2019 föreslog Skolverket att Antiken skulle strykas ur läroplanen för historia i grundskola. Efter massiv kritik backade myndigheten.

Jag drar en lans för antiken och det klassiska bildningsidealet i Opulens.

Vad än regeringen och Skolverket anser finns ingen anledning att undanhålla sig själv den mängd kunskap, insikt och även humor som kultur- och lärdomshistorien är full utav. Förhoppningsvis leder läsningen av Aurelius vidare och den gamle kejsaren blir en vägvisare vidare in i den klassiska litteraturen, precis som Julius Caesar en gång räddade mig från den snäva samtiden.

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/julius-caesar-raddade-mig-fran-samtiden/