Skriver i Magasinet Konkret om Artificiell Intelligens

För en frihetligt sinnad person utgör utvecklingen av artificiell intelligens ett dilemma. För stater och andra organisationer som är intresserade av att förtrycka, kontrollera och övervaka människor kommer den artificiella intelligensen att innebära nya skrämmande möjligheter. Samtidigt har tankeförbud och inskränkningar i den vetenskapliga friheten aldrig varit en framkomlig väg för att slå vakt om frihetliga värden.

Jag skriver i Magasinet Konkret om Artificiell Intelligens:

Politiken försöker desperat springa jämsides med utvecklingen, men som alltid är den dömd att förlora. När anden väl är ute ur flaskan är den obenägen att krypa tillbaka in igen. Regleringar och förbud kommer sannolikt inte att stoppa teknikutvecklingen. Den som vill använda artificiell intelligens för destruktiva syften kommer att göra detta i alla fall.

Å andra sidan spelar det mindre roll vad vi tycker om det: tekniken kommer att utvecklas och det kommer att innebära fördelar och nackdelar, hur stora återstår ännu att se. Tills vi vet är det dock bara att göra som den liberale ekonomen och författaren Tyler Cowen beskrev som “take the plunge” – ta steget ut i det okända.

Läs artikeln här: https://magasinetkonkret.se/ai-steget-ut-i-det-okanda/