Marknadsekonomin och dess vedersakare

Marknadsekonomin, det vill säga det frivilliga utbytet av varor och tjänster mellan människor, ifrågasätts av allt fler även på den borgerliga kanten. Decentralisering och avregleringar i syfte att förskjuta makten i samhället från stat och myndigheter till medborgarna var länge det bärande temat i det borgerliga projektet. Idag lyser detta projekt med sin frånvaro. Istället ropas på centralisering och mer statlig kontroll.

Jag skriver på Foretagande.se om en oroande utveckling inom den svenska borgerligheten:

”Idag ser vi en konservativ rörelse växa fram som misstror marknadsekonomin och istället betraktar staten som vägen till att förverkliga sina visioner för samhället. Det är en konservatism som är väsensskild från den konservatism som dominerat inom de svenska högern under efterkrigstiden. Medan den frihetliga konservatismen slår vakt om politikens gränser, och att det offentliga inte bör ägna sig åt sådant som det privata kan göra lika bra eller bättre, så ser den icke frihetliga konservatismen ingen gräns för vad politiken kan och ska åstadkomma. Från ett sådant synsätt blir fria och oberoende företag lätt grus i det politiska maskineriet.”

Läs artikeln här: https://foretagande.se/nar-alla-tappade-tron-pa-marknadsekonomin

Foto: Sinikka Halme – Eget arbete, CC BY-SA 4.0