När kulturkriget hittade till arkitekturdebatten

Plötsligt har det blivit påbjudet bland det svenska etablissemangets grindvakter att raljera över förespråkare för traditionell arkitektur i allmänhet och föreningen Arkitekturupproret i synnerhet.

Det var väl egentligen bara en tidsfråga innan arkitekturdebatten skulle sugas in i den samtida strömvirvel av ytlighet och fördumning som går under beteckningen kulturkriget. Om Trump eller SD tycker någonting, måste alla fina människor inta motsatt ståndpunkt, alldeles oavsett vad som är rimligt eller inte i sakfrågan.

Jag skriver i nya magasinet Konkret om den senaste månadens kulturkrigifiering av arkitekturdebatten:

”Det finns naturligtvis ett starkt incitament för försvararna av den dominerande inriktningen att inlemma den sekelgamla debatten mellan modernism och traditionell stadsbyggnad i dagens amerikaniserade kulturkrig. Därmed blir det lätt att avfärda även relevant och saklig kritik som vulgär populism och därmed ett bekvämt sätt att slippa ta debatten överhuvudtaget. ”

Läs artikeln här: https://magasinetkonkret.se/nar-kulturkriget-hittade-till-arkitekturdebatten/