Gårdagskvällen Stockholmsderby var en sorglig tillställning, såväl på planen som utanför. På Råsundas gräsmatta möttes två underpresterande lag, som trots de högtställda förväntningarna ett derby mellan två intensivt rivaliserande klubbar medför, tycktes sakna vilja och ambition.

Djurgården hade något fler målchanser än AIK, AIK fick som vanligt ett mål bortdömt (det tycks numera vara obligatoriskt – kanske är det en hemlig regel inskriven i domarmanualen…). 1-1 var ett rättvist resultat, kanske hade 0-0 varit ännu rättvisare.

På läktarna var det glest mellan supportrarna, på bägge sidor, och klackarna tycktes lida samma brist på geist som spelarna. Endast 22000 personer hade sökt sig till vad som brukade vara norra Europas intensivaste prestigederby med samtliga läktarsektioner fullsatta på Råsunda. Vad är det då som har gjort att publiken sviker den allsvenska fotbollen? Varför bestämde sig 13000 personer för att stanna hemma? Ordningsmaktens agerande kan vara en del i förklaringen.

Förnumstiga vänner av ordning av det slag vars bild av verkligheten formats av kvällstidningarnas löpsedlar snarare än personliga erfarenheter kommer säkert att slå fast att publiktappet beror på "det ökande fotbollsvåldet." Detta är en mytbildning som odlas flitigt i dags- och kvällspressen men också på arbetsplatsernas fikarum. Den som däremot regelbundet går på matcherna är väl medveten om att det, vad tidningarna än säger, är betydligt lugnare nu än kring de fullsatta derbymatcherna runt millenieskiftet.

Människor som aldrig satt sin fot på ett Stockholmsderby har plötsligt en massa åsikter om vad som där sker och framförallt vad som bör göras för att stävja "buset". Samtidigt som man ständigt upprepar floskeln om att det handlar om "ett litet antal rötägg som förstör för alla andra" skapar man ett klimat där det är legitimt att misstänkliggöra fotbollssupportrar en masse. Detta klimat avspeglar sig inte minst i hur ordningsmakten agerar i samband med fotbollsmatcher av det här slaget.

Gårdagens polisinsats

Efter gårdagens derby hade polisen spärrat av gatorna runt Råsunda för att separera de olika supportergrupperna åt. Solnavägen som löper längs med den östra läktaren var avspärrad med kravallstaket och kravallutrustade poliser. Även den västra sidan av Råsunda var avspärrad på samma sätt. Alla de åttatusen som stått på den norra läktaren hänvisades upp till det lilla torg som ligger mellan Solnavägen och Råsundavägen. När den stora folkmassan (av helt vanliga, fredliga supportrar i alla åldrar) kommer upp till torget visar det sig att poliserna spärrar av också där fast med piketbussar.

Mellan två av piketbussarna fanns ett mellnrum på drygt en meter, genom detta mellanrum skulle en folkmassa på flera tusen människor passera enligt polisens plan. En och en och två och två tog sig supportrarna ut genom denna springa alltmedan nya hundratal anlände som tryckte på bakifrån. Folk pressades samman på ett sätt som knappt ens förekommer på rockfestivaler. Alltmedan de kravallutrustade poliserna likgiltiga såg på. Understrykas bör att i denna folkmassa befann sig inga "huliganer" däremot såväl barn, flickor och äldre, vars enda förbrytelse var att de sett en fotbollsmatch.

I polisens ögon tycks varje person som bevistar ett Stockholmsderby vara en misstänkt huligan, vilket är mycket märkligt med tanke på att polisen har haft att hantera bråk i samband med idrottsevenemang i snart trettio år. de borde ha lärt sig hur det fungerar vid det här laget. Allra helst som det finns en hel enhet av "supporterpoliser" vars enda uppgift är att hantera just dessa frågor.

Behandlar folk som boskap

Polisen om någon borde förstså vad som händer med en folkmassa som jagas av beväpnade poliser, och pressas så tätyt samman att de håller på att trampa ned varandra. Hade det dessutom dykt upp "huliganer", det vill säga personer med uppsåtet att utöva våld och skapa oordning, skulle polisen ha haft betydligt svårare att hantera dem i den täta folkmassan, samtidigt som att risken för att vanliga supportrar kommer ikläm mellan grupperna.

Genom detta sätt att agera ökar polisen riskerna betydligt istället för att minska dem. Människor som kanske annars aldrig skulle ha brukat våld provoceras av poliser som behandlar dem som boskap, alternativt tvingas försvara sig mot omotiverade batongslag eller mot motståndarsupportrar som man tvingats rakt i famnen på av kravallutrustade poliser.

Det här är inte någon enstaka företeelse. Vis så gott som varje derby och annan högriskmatch agerar polisen på samma sätt. jag har med egna ögon sätt hur kravallutrustade poliser tvingat vanliga fredliga supportrar rakt i klorna på motståndarlagets huliganfirma. Det är inte heller ovanligt att poliserna kliver in med tårgas och batonger mot vanliga supportrar medan de verkliga bråkstakarna smiter undan.

Supportrar tycks sakna medborgerliga rättigheter

Av 22000 åskådare på gårdagens derby kanske något hundratal individer tillhör den kategori vars primära syfte är att bruka våld mot andra människor. Över 21000 personer är alltså på plats för att se fotbollsmatchen och inget annat. Det borde vara ordningsmaktens uppgift att skydda dessa 21000 personer från våld och övergrepp, precis som det är polisens uppdrag att skydda samtliga medborgare.

Det blir emellertid allt mer uppenbart att den som går på allsvenska fotbollsmatcher, i alla fall när storstadslagen spelar är såväl rättslös som skyddslös. Följdverkningen blir, som i alla korrupta samhällen där rättsstaten inte fungerar, att den stora massan söker sig till andra grupperingar än ordningsmakten för att söka skydd. Huligangrupperingarnas inflytande över supporterkulturen är till stor del ett utslag av det svek som samhället riktat mot de medborgare som engagerat sig för ett fotbollslag. Det är samma mekansimer som möjliggjort maffians framväxt i länder och landsändar där den gängse ordningsmakten inte fungerar.

Så länge vanliga, fredliga supportrar upplever att de får bättre beskydd av det egna lagets huliganfalang än av samhällets representanter, så länge polisen fortsätter med de strategier som ökar riskerna för att vanligt folk ska komma i kläm i samband med oroligheterna, så länge kommer man aldrig att komma tillrätta med de olika problemställningar som avfärdande sammanfattas som "huliganism" eller "fotbollsvåld".

________________________________________________________________________

Läs mer: SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, Sportbladet, Sportbladet, Sportbladet, Sportbladet