Skriver i Västerviks-Tidningen om SJ

Jag skriver i min kolumn i Västervikstidningen om SJ och deras absurda förhållningssätt till sina kunder. Det är ett företag som agerar mer maktfullkomligt än en myndighet, och som tar varje tillfälle i akt att skylla sina egna tillkortakommanden på andra. Ett flygbolag med samma attityd gentemot sina resenärer skulle knappast bli långlivat, ej heller ett bussbolag.