Förnyelsebara energikällor i all ära. Den viktigaste åtgärden för att möta klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser handlar om att minska energikonsumtionen. Alla kan vi i våra privatliv minska energiåtgången genom tämligen enkla energibesparande åtgärder.

På regeringens uppdrag drog under gårdagen en landsomfattande kampanj som Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket gemensamt står bakom igång. Kampanjen syftar till att upplysa medborgarna om de enkla medel som drastiskt kan minska energiförbrukningen.

Visst är det viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken i dessa viktiga frågor. Men det är också viktigt att vi inte låter fokuset på den egna insatsens betydelse få oss att tappa de stora perspektiven. Individernas insatser på energiområdet blir tämligen verkningslösa om inte de stora politiska beslut som krävs fattas. Såväl på nationell nivå som internationellt.

För tips om energibesparande åtgärder rekommenderas annars Sparkraft, en kampanj för energibesparande åtgärder i södra Sverige. Kampanjen handlar till största delen om vad just Du kan göra för att spara energi ? till vardags och när det är dags att investera i till exempel boende, hemmakomfort och hushållsapparater.