Oroande läsning om växthuseffekten möter i dagens Svenska dagblad. Västhuseffekten har börjat generera sig själv. De pågående klimatförändringarna har medfört blåsigare väder över Södra Oceanen under de senaste decennierna. Sedan 1958 har det blivit blåsigare, och klimatmodeller förutsäger att den trenden kommer att intensifieras när koldioxidhalterna i atmosfären fortsätter att öka.

Södra Oceanen är ett av de två stora områden i världen där koldioxid ats upp av haven och förpassar växthusgasen ned i havsdjupen.

Världshaven spelar enligt ICCP en central roll för att tvätta ur koldioxid ur atmosfären. På land är det träd och andra växter som tar upp koldioxid från luften i fotosyntesen. I haven finns en annan mekanism, där luftens koldioxid tas upp av ytvattnet och sedan långsamt förs ner till djupvattnet på över 5000 meters djup.

Ungefär hälften av atmosfärens koldioxid fångas upp av hav och land. På mycket lång sikt, hundratals eller tusen år, hamnar det mesta ändå i haven, i de enorma vattenvolymerna på de stora djupen, enligt rapporten.

Att klimatrubbningarna nu medför förändringar i denna process kan innebära att växthuseffekten så att säga påskyndar sig själv.