Folkvett del 34. Netikett i kommentarsfält.

Precis som när det kommer till bilkörning, och kanske i ännu högre grad cyklande, tenderar diskussioner på internet att locka fram de allra sämsta sidorna hos människor. På samma sätt som människor som aldrig annars höjer rösten kan svära och gorma bakom ratten, och till och med sträcka sig så långt att de använder signalhornet för att dra uppmärksamhet till sitt ursinne, tenderar människor som i den fysiska verkligheten framstår som lågmälda och försynta att bete sig helt annorlunda bakom sina tangentbord.

 

I kommentarsfälten på internet, oavsett om det rör sig om kommentarsfält till bloggposter, Facebookinlägg eller den ruttnande parallellvärld som breder ut sig i anslutning till kvällspressens artiklar så handlar det om arenor där främlingar möts och utbyter åsikter, samtidigt på behörigt avstånd och alldeles för nära. Det handlar om främlingar som tränger in i ditt hem och gör anspråk på din tid, samtidigt som du inte vet någonting om dem. Som upplagt för konflikt och kaos med andra ord.

 

Dessbättre är de flesta människor funtade på det viset att vi söker fungerande former för samexistens. Det är förutsättningen för mänskliga samhällen och den grundval på vilken civilisationen vilar. Den västerländska civilisationens framgångssaga handlar i mångt och mycket om att vi har hittat former för fredlig samexistens även med personer som har avvikande uppfattningar. Klarar vi inte av att lösa våra konflikter fredligt tar vi dem till domstol. Det är ett civiliserat sätt att agera. Således tenderar de flesta kommentarsfält att ha en underförstådd social kod som de flesta klarar av att följa. Huruvida detta beror på vår uppfostran, å sociala konventioner eller på människans inneboende natur finns det olika meningar om, men uppenbart är att de flesta klarar av att bete sig någorlunda.

 

Till och med Flashback, Sveriges största anonyma nätforum, av kvällspressen och andra utskällt och misskrediterat, lyckas i regel hålla en hyfsad nivå. Visst förekommer osmakligheter, kränkningar, rasism och annat men i förhållande till forumets storlek och anonymiteten är det förbluffande hur liten del som i själva verket utgörs av sådant.

 

Dessvärre är det inte alla som klarar av att upprätthålla den sociala koden på nätet. Och då syftar jag inte på anonyma troll på Flashback eller Twitter, utan personer som uppträder med namn och bild i kommentarstrådarna på Facebook. Det kan till och med röra sig om dina vänner och bekanta, eller om bekantas bekanta, som så snart de ger sig in i diskussioner på internet åsidosätter de sociala konventioner som hindrar dem från att hamna i slagsmål i det verkliga livet.

 

Hög tid för en folkvettslektion med andra ord! Därför har jag här i folkvettsskolan satt samman en enkel punktlista med riktlinjer för att göra diskussionerna på internet, sakligare och trevligare. Följer man denna lathund kommer man troligtvis att kunna undvika åtminstone de mest uppenbara fallgroparna som skapar otrevnad i kommentarsfälten.

* Gör skillnad på sak och person. Bemöt argument med argument, inte misstänkliggörande av avsändaren.

 

Detta är en sjuka som förvisso präglar hela den svenska samhällsdebatten sedan några år tillbaka. Det viktiga är inte vad du säger utan vem du är. Vi har till och med fått se exempel på forskare vid svenska universitet som på fullt allvar hävdar att man inte kan forska på vissa områden om man har en viss hudfärg. Hemfall inte åt denna låga och antiintellektuella nivå. Bemöt argument med argument.

* Gör skillnad på åsikt och fakta. Din åsikt är inte fakta bara för att du tycker den väldigt intensivt.

 

Ett återkommande problem i snart sagt alla internetdiskussioner är personer som dyker upp och presenterar rena sakfel och som när de blir motbevisade menar att det är deras ”åsikt”. Nej, fakta är inte en åsikt. För du fram fakta bör du kunna belägga dem, för du fram en åsikt som visar sig vara grundad på felaktiga sakuppgifter, omvärdera din åsikt. Det är möjligt att du kommer fram till samma slutsats även utifrån de nya premisserna, men att klamra sig fast vid rena felaktigheter gynnar sällan diskussionerna. Tyvärr har fakta fått en sorgligt låg status i det samtida subjektiva klimatet där någons ”upplevelse” är lika relevant som fakta. Hemfall inte till denna låga nivå själv.

* Bemöt din motståndares bästa argument.

 

En klassisk metod för att ”vinna” diskussioner i kommentarsfält är att skjuta in sig på små bisaker i argumentationen men strunta i att bemöta de väsentliga argumenten. Det gäller framförallt personer som vet att de har fel, eller som ger sig in i diskussioner om ämnen som de egentligen inte behärskar. Var större än så. Bemöt de bästa argumenten, åtminstone om de har en ärlig intention av att föra samtalet framåt.

* Skriv så kort, koncist och tydligt som det går för att undvika att själv missuppfattas.

 

Detta är minst lika viktigt som ovanstående. När du diskuterar på internet gör du anspråk på andra människors uppmärksamhet och tid. Att skriva jättelånga kommentarer i kommentarsfält är lika oförskämt som att hålla oändliga monologer i diskussioner i verkliga livet. Fatta dig så kort som möjligt. Var tydlig. Renodla dina argument. Då är risken mindre att du blir missförstådd eller vantolkad. Dessutom blir det lättare att identifiera dem som använder de meterlånga kommentarerna som en teknik för att trötta ut sina meningsmotståndare och för att ta deras tid i anspråk.

* Tolka din meningsmotståndare välvilligt. Även om åsikterna må gå isär i sakfrågorna är det ju oftast människor du känner eller eras vänner som du diskuterar med.

 

Utgå inte från att alla som inte håller med dig har en dold agenda eller dunkla motiv. Du kanske rentav kan lära dig något av att diskutera med personer som har andra uppfattningar och infallsvinklar. Dessutom: skulle du vara lika otrevlig i en diskussion som utspelade sig i verkliga livet, till exempel på en fest eller en middag? Om inte, tagga ned. Om svaret är ja: påminn mig om att inte bjuda hem dig.

* Ha ett gott humör. Visst måste man få raljera, skämta, ironisera etc så länge det sker med gott humör och ingen tar illa upp. Om någon blir sårad, be om ursäkt.

 

Om människor tar illa upp för att man argumenterar omkull dem med giltiga argument är de ömhudade och då kan man fundera över varför de ger sig in i diskussionen överhuvudtaget. Men om människor tar illa upp för att du har varit otrevlig och dryg finns det skäl att ta några steg tillbaka och besinna sig, ja kanske rentav be personen om ursäkt, även om det skulle vara så att vederbörande har fel i sak.

 

Sedär! Svårare än så behöver det inte vara.

En kommentar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.