Skriver på Bostadspolitik om fastighetsbeskattning

I dag skriver jag på www.bostadspolitik.se om fastighetsbeskattning. Löpande skatt på egendom som genererar inkomst innebär att du i praktiken inte äger din egendom.

”De flesta människor köper inte en bostad primärt som en investering utan för att ha ett hem. Den löpande beskattningen av bostäder hindrar också människor från att långsiktigt planera sina liv. Ett inte otänkbart scenario är till exempel någon som under en period arbetar hårt och tjänar mycket pengar för att få möjlighet att köpa sitt drömboende, men som sedan väljer att gå ner i arbetstid eller ta ett lugnare och mindre välbetalt arbete, när målet är uppnått. Detta skulle inte vara möjligt i ett system där endast höginkomsttagare har råd att bo i hus med höga taxeringsvärden. Ett annat scenario är släktgården eller barndomshemmet som ökat i värde och går i arv till någon vars inkomster inte räcker för att betala den löpande beskattningen. En återinförd fastighetsskatt skulle med andra ord innebära att småhusägaren i praktiken inte äger sitt boende, utan hyr det av staten.”

Läs krönikan här.