Den agendasättande journalistikens nedgång och fall

Äntligen har vi sett början till en seriös debatt om journalistiska principer och den för trovärdigheten viktiga åtskillnaden mellan nyhetsrapportering och åsiktsjournalistik. Anna Careborgs kritik i SvD mot Dagens Nyheters grepp att utse Greta Thunberg till chefredaktör för en dag, och Malin Ekmans artikel i samma tidning om den åsiktsdrivna amerikanska journalistiken tyder på en begynnande omsvängning från de senaste årens mediala paradigm.

Sedan jag lämnade nyhetsjournalistiken för tio år sedan har många av de publicistiska utgångspunkter som jag och mina kollegor betraktade som självklara, såsom konsekvensneutralitet och strävan efter opartiskhet, nedvärderats.

2013 lanserade Dagens Nyheter den agendasättande journalistiken som ny publicistisk linje, och 2016 diskuterades på Publicistklubben om det inte var dags att skrota konsekvensneutraliteten som journalistiskt ideal. I praktiken hade den redan avskaffats med den agendasättande journalistiken.

Jag skriver i fPlus om en välbehövlig tillnyktring.