Natten

Natten
Text: Verner von Heidenstam
Musik: Lars Anders Johansson


Heidenstam brottades hela sitt liv med existentiella frågor och religion, från det att han som barn drömde om att bli påve tills hans megalomana epos Hans Alienus, där huvudpersonen under berättelsens gång lyckas bli såväl härskare i det antika Ninive, kejsare i Rom och vikarie för vår Herre i himlen.

”Natten” är en betydligt ödmjukare dikt, där skaldens skenbilder kontrasteras mot den inspiration från ovan som gör diktandet möjligt. En av Heidenstams intimaste dikter och i mina ögon ett sorgligt bortglömt guldkorn.

Studioversionen av min tonsättning finns på albumet Renässans (Dimma Records 2016) som givevis går att lyssna till på Spotify.