Skriver i Opulens om villkorstrappan

Polisens kamp mot pyroteknik på fotbollsläktare är både oproportionerlig och kontraproduktiv. De senaste decenniernas positiva utveckling inom läktarkulturen riskerar att gå om intet, och landets största folkrörelse är hotad. Samtidigt tappar hundratusentals människor förtroendet för ordningsmakten.Jag skriver i Opulens om den tröstlösa kampen om fotbollen.

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/polisens-villkorstrappa-ar-obegriplig/