Fulheten sitter i detaljerna

Jag skriver på Bostadspolitik.se om den förfulning av våra omgivningar som pågår i det lilla, när kommuner och privata byggherrar konsekvent väljer de billigaste alternativen, utan estetiska och andra hänsyn.

När vi släpper omsorgen om detaljerna släpper vi också greppet om helheten. Varför ska vi acceptera att leva i fula omgivningar, utan omsorg om detaljer, trots att vi lever i en av de rikaste epoker mänskligheten skådat?

Läs artikeln här: https://www.bostadspolitik.se/2022/02/17/fulheten-sitter-i-detaljerna/