Tillbaka till statydebatten

Jag återvänder till statydebatten, med anledning av den uppmärksammade intervjun med kulturministern i Svenska Dagbladet. Skriver i Opulens om det fåfänga i att försöka lägga historien till rätta och föreslår principer för att lättare kunna hantera liknande kontroverser i framtiden.

Få av historiens stora namn klarar en bedömning med dagens moraliska måttstock. Att utplåna spåren av dem i offentligheten vore olyckligt och kontraproduktivt. Alexander den store, Julius Caesar och Napoleon brydde sig föga om mänskliga rättigheter. Att störta deras statyer skulle varken göra oss klokare eller mer moraliskt högstående. Att vi är omgivna av minnesmärken från historien betyder inte att vi är dömda att upprepa den, men kanske ger de oss större möjligheter att lära från den.

Läs artikeln här: https://www.opulens.se/opinion/kronikor/nar-ar-det-ratt-att-lagga-historien-till-ratta/