Trädgårdsstaden – den realistiska utopin

Några av dagens mest attraktiva stadsmiljöer sprang fram ur en radikal reformrörelse på vänsterkanten. Med det tidiga 1900-talets ideal skulle vi kunna bygga gröna och attraktiva boendemiljöer för flertalet även i dag.

Jag skriver i Nyhetsmagasinet Fokus om det förra sekelskiftets utopistiska stadsbyggnadsideal, och om den sociala reformrörelse som det sprang fram ur.

”Trädgårdsstaden fick knappt tre årtionden som dominerande ideal, men de stadsdelar som då växte fram är i dag de mest attraktiva. Det finns skäl att i dag studera vilka egenskaper hos trädgårdsstäderna som gjorde dem lyckade och hur vi kan efterlikna dem i dagens bostadsbyggande. Det är egentligen varken en kostnadsfråga eller en fråga om tillgång på byggbar mark.”

Läs artikeln här: https://www.fokus.se/vetenskap/tradgardsstaden-var-den-realistiska-utopin/