Länge leve småborgerligheten

När världen står i brand är det extra viktigt att slå vakt om den illa världen. I de stora politiska projektens tid är det de små sammanhangen som får stryka på foten: de små företagen, familjerna, civilsamhället.

Jag skriver i Nya Wermlands Tidningen om småborgerligheten, och drar en lans tysk-schweiziske ekonomen Wilhelm Röpke.

”Röpke betraktade det småborgerliga samhället som ett ideal och ville att ägandet skulle spridas ut på fler. På så sätt skulle den proletarisering av medborgarna motverkas som både den storskaliga kapitalismen och den växande socialstaten skapade.

Marknadsekonomin är en förutsättning för ett fritt samhälle, men inte den enda förutsättningen. Som skydd mot den maktkoncentration som uppstår inom både ekonomin och politiken behövs ett starkt civilsamhälle. Ett starkt civilsamhälle förutsätter en stark, självägande småborgerlighet.”

Läs artikeln här: https://www.nwt.se/2022/04/02/lars-anders-johansson-vaga-varna-smaborgerligheten/