Friheten bakom ratten är ett egenvärde

Människor vill äga och köra egna bilar, både de som bor i staden och de som bor på landsbygden. Inget tyder på att intresset kommer att minska med teknikutvecklingen. Det betyder inte att vi måste välja mellan att avstå från friheten som privatblismen gett oss, eller att upprepa modernisternas misstag. När man försöker få bort bilarna från städerna genom att stänga av gator och minska parkeringsmöjligheterna fortsätter man i själva verket den misslyckade stadsplaneringen, utan att minska bilåkandet. När stadskärnorna görs otillgängliga flyttar handeln ut till köplador vid motorvägarna. Istället för stadens och bilens fördelar får vi det sämsta av två världar.

Jag skriver i Norrbottens-Kuriren om privatbilismen och dess frihetsvärden:

När personbilen blev var mans egendom under efterkrigstiden innebar det en frihetsrevolution av sällan skådade mått. Friheten som den individuella mobiliteten medförde revolutionerade vårt sätt att leva, våra möjligheter att bo och arbeta, och våra möjligheter till en meningsfull fritid. Aktiviteter som tidigare varit privilegier för ett fåtal blev tillgängliga för många. Det är landvinningar som alla frihetligt sinnade borde slå vakt om.

Att bilen alltjämt är det populäraste transportmedlet är inte ägnat att förvåna. Personbilen ger en frihet, en flexibilitet som andra transportslag inte kan mäta sig med. Trots försök att på politisk väg minska bilåkandet så fortsätter det att öka. Trots höga bränsleskatter och på politisk väg framkallade trafikinfarkter i städerna fortsätter efterfrågan på att äga en egen bil att öka. Inte minst bland de unga. Andelen 18-19-åringar som tar körkort är högre än på årtionden. A-traktorerna, som inte längre bara är en angelägenhet för landsbygden, har antagligen gett många mersmak.

I Frankrike och i Tyskland är det socialister och gröna partier som vill inskränka friheten och rörligheten, men i Sverige har delar av borgerligheten låtit sig förföras av experiment i socialistiskt styrda städer som Paris och München, som snarare borde vara avskräckande exempel för den som säger sig värna människors frihet.

Läs artikeln här: https://kuriren.nu/ledare/kronika/artikel/ett-egenvarde-i-frihet-bakom-ratten/r56p68ql