Olagligt motorvägsbygge.

Att klimatmålen för de flesta svenska myndigheter är rena abstraktioner och att det hastigt uppflammande miljömedvetandet saknar djupare förankring märks på det praktiska handlandet. Vägverket planerar en enorm satsning på utbyggnad av kringleder i Stockholmsområdet, med arbetsnamnet Förbifart Stockholm. Docent Göran Finnveden och professor Thomas Sterner skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur projektet går stick i stäv med regeringens och EU:s klimatmålsättning.

De flesta är ense om att nya vägar leder till ökad trafik och i förlängningen ökade utsläpp. Massbilismsförespråkarnas argument om att kringleder skulle minska trafiken i innerstaden och saknar täckning. I höstas skrev den syndikalistiska tidningen Arbetaren en artikel om just detta ämne där man hårt angriper alliansens planer.

Svenska Naturskyddsföreningen är skarpt kritisk till projektet Förbifart Stockholm.

– Miljölagarna gäller även regeringen och det betyder att man måste säga nej till en eventuell ansökan från Vägverket. Förbifarten skulle förstöra riksintressant natur och kulturmiljö, skada friluftslivet och motverka en långsiktig hushållning, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Föreningen bygger sitt ställningstagande på en granskning av rättsläget som gjorts av Gabriel Michanek, professor i miljö- och naturresursrätt vid Luleå Tekniska Universitet. Michanek konstaterar att Förbifart Stockholm skulle orsaka påtagliga skador på områden som utpekats som riksintressen för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Eftersom den alternativa lösning Vägverket redovisat – Diagonal Ulvsunda – är ekonomiskt och trafikmässigt likvärdig, men inte orsakar motsvarande konflikter, är Förbifart Stockholm otillåten. Samma slutsats har tidigare dragits av länsstyrelsen i Stockholms län.

3 kommentarer

  1. Tips: Ifall du är intresserad av mer bläck a la Jörgen. Han kommer ned och gästar i studion i September. Ring asap och boka för hans tider ryker fort.

  2. Det är ju så enkelt, flera vägar flera bilar. Ju enklare man gör det att ta sig fram med bil ju fler blir det som väljer det alternativet, precis som med kollektivtrafiken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.