Skriver om populärkultur och kulturarv i Axess magasin

Nu finns min krönika om populärkultur, högkultur och kulturarv från senaste numret av Axess magasin att läsa på nätet.

”Varje kultur har sitt eget kulturarv och de som förvaltar det. Länge var det lärda och skriftställare som åtnjöt den högsta aktningen i västvärlden eftersom de förvaltade gångna tiders ackumulerade kunskap. Professorer och humanister, skolade konstnärer och författare deltog i samhällsdebatten i kraft av sin bildning. Men i takt med att humaniora reducerade sig självt till en underavdelning inom sociologin och det klassiska kulturarvet inrättades som en subkultur bland andra försvann lärdomsgiganterna från samhällsdebatten.”