Vi är inte ni

Ni undrar varför vi är annorlunda:
med raka ryggar, fast handslag och blick,
och inte heller någon liten klick
som man försummar eller lätt kan runda.

För sanningen kan ni försöka blunda.
Mot sanningen finns inga enkla trick
och passar ej galoscherna så stick
tillbaka hem till byn för att begrunda.

Men vissa saker kan ni ej förstå,
så det är kanske bäst ni låter bli
att grubbla över varför AIK

kan uppbringa sån kraft och energi.
En stolthet som ni aldrig kommer få.
Helt enkelt för att vi är inte ni.

Lars Anders Johansson