Nytt smakprov från nya skivan Renässans: Barrikadsång!

Heidenstams generiskt revolutionsromantiska Barrikadsång från 1895 står sig lika aktuell ännu över hundra år efter att den skrevs.

Texten är kraftfull men också motsägelsefull.

Den frustande entusiasmen inför våldet och bränderna kontrasteras mot den nyktra insikten av att ingenting gott kommer att komma ut ur våldet och kravallerna:

”Med yxor timras ej det godas rike, vi bygga hämndens, för en enda natt.”

Själv associerar jag till Nils Ferlins dikt ”Uppriktigt” från 1951:

Jag var en av dem
som – en natt i maj
1814 –
stormade Panthéon
och kastade Voltaires benknotor
på avstjälpningsplatsen
vid Barrière de la Gare.
Det gjorde jag inte för kyrkans skull
eller för Frankrikes
utan bara för det
att jag tyckte
det var så helvetes roligt.