Kunskap är inte ett nollsummespel

Kunskap är inte ett nollsummespel. Idag tar jag strid mot det endimensionella nyttotänkandet som dominerar skoldebatten:

Jag skriver i Dalarnas Tidningar:

”Det finns inte ett begränsat utrymme i hjärnan som gör att för varje sak du lär dig väljer du bort något annat. Tiden i skolan är förvisso begränsad, så den är i någon mån ett nollsummespel. Men något samband mellan dåliga kunskaper i kärnämnen som matematik och språk å ena sidan och epoker då man satsat på humaniora och estetiska ämnen å den andra tycks inte finnas. Tvärtom!”