Bengt Söderhäll, ordförande i Dagermansällskapet, hyllar Sonettsamlingen i Gefle Dagblad.

”I diktens form bryter Lars Anders Johansson upp ett antal av de berättelser vi länge haft bland oss, som en kanon, klassiker. Han bekräftar och kopierar dem inte i hyllningens form, utan samtalar med dem. För dem vidare.

Det är riktigt skönt att läsa långsamt.”