Sonetter lovordas i Svensk Tidskrift

Svensk Tidskrifts recensent, Peter J. Olsson spar inte på krutet när han skriver om Sonetter i Svensk Tidskrift:

”Låt mig därför börja med att säga att ”Sonetter” är ett storverk, ett mästarprov. Med denna samling av trettiofyra enstaka sonetter och åtta sonettkransar visar Lars Anders Johansson att han behärskar diktkonsten: Formen är utmärkt, innehållet sammanhängande och talar om och till djupt mänskliga erfarenheter. Detta är riktig poesi.”