Kommenterar höstens kulturbudget i Sveriges Radio

Jag kommenterar höstens kulturbudget i P1 Kultur tillsammans med Sydsvenskans Ida Ölmedal.

Jag fruktar att pengarna som anslagits för att hjälpa kultursektorn ur coronakrisen kommer för sent och hamnar på fel ställen. Många kulturutövare såg sina verksamheter slås sönder redan i våras och har fått lägga ned och söka sig till andra branscher.

Det är rimligt att regeringen tar ansvar för att kompensera kultursektorn för de skador som coronaregleringarna medfört, men risken finns att pengarna fastnar på vägen, i den byråkratiska överbyggnaden, eller hamnar hos de som redan i huvudsak går runt genom stöd från det offentliga.

Jag är också orolig för att satsningen på läsning inte kommer att bära frukt om utvecklingen där bokutlåningen blir en allt mer marginaliserad del av bibliotekens verksamhet, får fortsätta och där ett traditionellt bildningsideal alltjämt betraktas med misstro i delar av skolvärlden.

Att vända den oroande trenden av minskad läsning bland barn och unga är ingen quick fix, hur lovvärda ambitionerna med satsningen än är.

Lyssna här.